Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Szukaj

Firma WayPL powstała w 2011 roku i prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianego budownictwa komunikacyjnego.
Ideą działania firmy jest kompleksowa realizacja drogowych przedsięwzięć budowlanych poczynając od opracowania studiów wykonalności, programów funkcjonalno-użytkowych poprzez projekty budowlane, wykonawcze do nadzoru inwestorskiego.

Potencjałem firmy jest współpraca doświadczonych specjalistów z wieloletnim stażem z młodym, dyspozycyjnym, mobilnym i nastawionym na nowe wyzwania zespołem inżynierów. Doświadczenie potwierdza, że taki model działania oraz znajomość lokalnych uwarunkowań i potrzeb, zapewnia realizację postawionych nam zadań z najwyższą jakością i w ustalonym terminie.

Firma oferuje klientom kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania i nadzorów branży drogowej oraz inżynierii ruchu drogowego.

ŚWIADCZONE USŁUGI

Współpracując z najwybitniejszymi krajowymi specjalistami od konstrukcji nawierzchni dróg i lotnisk oraz sterowania ruchem drogowym, solidnymi lokalnymi firmami budowlanymi, realizujemy zadania projektowe i budowlane w następującym zakresie:

* opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych – dróg, ulic, placów (parkingów), chodników i ścieżek rowerowych,
* opracowanie przedmiarów, kosztorysów ofertowych i inwestorskich,
* opracowanie STWiORB,
* uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych na każdym etapie realizacji inwestycji,
* zarządzanie kontraktami,
* budowa, przebudowa, modernizacja dróg ulic, parkingów, ścieżek rowerowych, chodników, zjazdów,
* opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenie dróg skrzyżowań i parkingów,
* inżynierii ruchu drogowego w tym:
– projekty organizacji ruchu drogowego stałej i tymczasowej,
– audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego na każdym etapie realizacji inwestycji,
– projekty ruchowe, elektryczne oraz budowa/modernizacji sygnalizacji świetlnych.

Adres

Our Address:

ul. Herbowa 106, 35-317 Rzeszów

GPS:

49.972797, 22.002929

Telephone:
Web:
Contact Owner